عطر یار

همه چیز را می توان حاشا کرد جز عطر آن که دوستش داری

/ 7 نظر / 10 بازدید
یک دوست

سلام از حضور صمیمی شما متشکرم واقعا مفید و کوتاه نوشتین با بی احساس......... آپم [گل][گل]

سعیده

چه آتشی ! اگر اب اقیانوسهای عالم را بر آن می ریختند زبانه هایش آرام نمی گرفت. زیبا بود خوشحال می شم سر بزنید

سعیده

لذت بردم زیبا بود ممنون که سر زدی

یک دوست

سلام ممنون ممنون ممنون که اومدین با راز دلبری آپم [گل][گل]

♥ღ♡ღ♥ღ♥ ستاره ♥ღ♡ღ♥ღ♥

*'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* ♥*•ღ☆ஜღ☆ஜ♥* ستاره ♥*ღ☆ஜღ☆ஜ♥*• نگاه کن! آن دور دستها ... یکی تنها به انتظار ایستاده لبخندی عاشقانه را ! دستی برایش تکان بده تا بشکند حصار سنگی تنهایی اش! ♥*•ღ☆ஜღ☆ஜ♥* ستاره ♥*ღ☆ஜღ☆ஜ♥*• *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*

♥ღ♡ღ♥ღ♥ ستاره ♥ღ♡ღ♥ღ♥

آپم دوست من. *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* ?*•???????* ستاره ?*???????*• اي عشق دستي به کرم به شانه ي ما نزدي بالي به هواي دانه ي ما نزدي دير است دلم چشم به راهت دارد اي عشق ، سري به خانه ي ما نزدي ?*•???????* ستاره ?*???????*• *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*

♥ღ♡ღ♥ღ♥ ستاره ♥ღ♡ღ♥ღ♥

آپم دوست من. *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* ?*•???????* ستاره ?*???????*• اي عشق دستي به کرم به شانه ي ما نزدي بالي به هواي دانه ي ما نزدي دير است دلم چشم به راهت دارد اي عشق ، سري به خانه ي ما نزدي ?*•???????* ستاره ?*???????*• *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'* *'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'**'-._.-'*